Chválu vzdaj!

1. Chválu vzdaj slávnemu Bohu a Pánovi neba!V hlbokej pokore za podnož, duša, zlož seba!Žalmy pej chvál Bohu, že z lásky ti daldožiť sa nového rána!

2. Chválu vzdaj múdremu Tvorcovi, ktorý svet riadi,v nesmiernej trpezlivosti On na teba hľadí.Všemocný Pán uvedie do nebies bránposlušných vo viere v Neho.

3. Chválu vzdaj jedine múdremu Tvorcovi sveta.Za obeť zmierenia ďakuj Mu každý deň, dieťa!Prečasto On pohol, stíšil tvoj ston,nový svit nádeje zažal.

4. Chválu vzdaj svätému Pánovi, meno sláv Jeho!Všetko, v čom život, Boha chváľ milostivého!Svetla v ňom zdroj, večný Boh Otec je tvoj,Jemu ži ku cti a chvále!