Tisícročné kráľovstvo II.

apr 9, 2024
O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté kráľovstvo bude tvrdé jako železo, lebo železo drví a krúši všetko, a tedy jako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme. 41 A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že to bude rozdelené kráľovstvo; ale

Read More »

Tisícročné kráľovstvo I.

apr 9, 2024
O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z čiastky silné a z čiastky krehké. 43 A to, že si videl železo smiešané s hlinou obyčajného blata, znamená, že budú spojení na spôsob semena človeka; ale nebudú pevne ľnúť jeden k druhému, tak, ako

Read More »

Koniec časov III. – Antikrist

feb 4, 2024
Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2 Tesaloničanom (Solúnčanom) 2:1-12 „1 Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho shromaždenia k nemu, 2 aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. 3 Nech vás nikto

Read More »

Koniec časov II. – Neviestka

feb 1, 2024
Koniec časov II. – Neviestka Identifikácia neviestky z knihy Zjavenie Zjavenie 17:1-6 „1 A prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí to mali tých sedem čiaš, a prehovoril so mnou a riekol mi: Poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. 3 A zaniesol

Read More »

Koniec časov I. – Rím

jan 25, 2024
Koniec časov I. – Rím Identifikácia polednej ríše z Daniela 2. Kapitoly. Daniel 2:1-5  „A v druhom roku kraľovania Nabuchodonozorovho snívaly sa Nabuchodonozorovi sny, pre ktoré sa desil jeho duch, a jeho spánok utekal od neho. 2 Vtedy rozkázal kráľ povolať učencov, hvezdárov, čarodejníkov a Chaldejov, aby oznámili kráľovi jeho sny. A tak prišli a postavili sa pred

Read More »

Pravá viera J4, 43-54

nov 30, 2023
Pravá viera Naposledy sme boli v Samárii, kde mal Pán Ježiš rozhovor so Samaritánkou, ktorej povedal všetky jej hriechy a predstavil sa jej ako ten zasľúbený Spasiteľ, ktorého Samaritáni čakali. Zaujimavé je na tom to, že Pán Ježiš tam neučinil žiaden zázrak a predsa v Neho uverili a o tom sa budeme dnes rozprávať.  J

Read More »

Samaritánka J 4, 1-42

nov 5, 2023
Samaritánka V predchádzajúcej kapitole sme boli na Judskom vidieku, kde krstili 2 tábory. Tábor Jána Krstiteľa a tábor Pána Ježiša a zároveň to bolo poslednýkrát kedy sme videli Jána Krstiteľa na slobode. V tejto chvíli je Ján zajatý (umenšuje sa aby Kristus mohol rásť) a naplno sa začína služba Pána Ježiša. J 4:1-4: „A jako

Read More »

Neprišiel som zrušiť, ale naplniť!

okt 24, 2023
Čo prišiel Pán naplniť Lk 24: 36-49 …“ 36 A keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im: Pokoj Vám! 37 Ale oni, celí naľakaní a prestrašení, domnievali sa, že vidia ducha. 38 A on im povedal: Prečo ste predesení, a prečo vzchádzajú také myšlienky vo vašom srdci? 39 Vidzte moje ruky i moje nohy, že som

Read More »

Poslanie Jána Krstiteľa J3, 22-36

okt 9, 2023
Poslanie Jána Krstiteľa 3, 22-36 Po skončení svadby v Káne Galilejskej Pán Ježiš s Máriou-jeho matkou, s jeho bratmi a učeníkmi išiel do Kafarnauma a potom sa vydal na cestu hore do Jeruzalema kde navštívil chrám a vyčistil ho od predavačov dobytka, peňazomencov a tak ďalej…činil tam veľké divy a mnohí tam uverili v Jeho

Read More »

Rozhovor s Nikodémom J3, 1-21

okt 3, 2023
Rozhovor s Nikodémom J3, 1-21 Druhú kapitolu Jánovho evanjelia sme minule ukončili tým ako Pán Ježiš vyčistil chrám. Pred nami je jeden z najdôležitejších textov novej zmluvy, ktorý sa týka spásy každého kresťana a to je rozhovor s Nikodémom, v ktorom Pán Ježiš hovorí o NUTNOSTI znovuzrodenia človeka. Nebudem sa však zameriavať na tému znovuzrodenia

Read More »

Svadba v Káne, vyčistenie chrámu J 2, 1-21

sep 18, 2023
Svadba v Káne, vyčistenie chrámu Nachádzame sa na svadobnej hostine, ktorá sa nachádza v Galilejskej Káne, na ktorú bol pozvaný aj Pán Ježiš s učeníkmi. Tento text je často prekrúcaný najmä Rimskokatolickou cirkvou. Chyba ich výkladu je v tom, že sa zameriavajú a vyzdvyhujú v tom texte to, čo apostol Ján nevyzdvyhuje. Problémom detailného výkladu

Read More »

Je biblia neomylná?

sep 13, 2023
Je biblia neomylná? Dnes sa nebudeme zaoberať presnosťou prekladov, či vyhodnocovaniu rôznych historických súvislostí. Skôr by som sa chcel sústrediť na to, ako veľmi veríme biblii. Vo všeobecnosti sa dnes nebudeme zaoberať spásnymi náukami, ale priblížime si viac tie nespásne. Verím ale, že aj tie sú kamienkom, aj keď nie tak dôležitým, do mozaikykresťanovej viery.

Read More »

Milosťou povolaní J 1,35-52

sep 7, 2023
Milosťou povolaní Keď bol Pán Ježiš pokrstený od Jána Krstiteľa, bol Duchom zavedený na púšť, kde ho Diabol pokúšal. Pokračovanie Jánovho Evanjelia nás vedie do času, keď sa Ježiš navracia z púšte po pokúšaní a v momente keď ho Ján Krstiteľ uvidí volá – “Hľa Baránok Boží”. Ján pri tomto prehlásení vychádza z Izaiáša:  Iz

Read More »

Jánovo Evanjelium: Úvod

aug 30, 2023
Jánovo Evanjelium: Úvod Jánovo Evanjelium bolo napísané medzi rokmi 85-100 po Kristovi v Efeze, kde Ján pôsobil. Odlyšuje sa od ostatných 3 synoptických evanjelií, tie boli napísané o 20 rokov skôr a boli určené na evanjelizovanie, na zaujatie čitateľa. Jánovo evanjelium je určené na posilnenie a uistenie už veriacich ľudí v tom, že Ježiš Kristus

Read More »

Cirkev adventistov siedmeho dňa (CASD)

aug 30, 2023
Cirkev adventistov siedmeho dňa (CASD) Kol 2:16-17 „16 Tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj alebo pre nejaký sviatok alebo novmesiac alebo pre soboty, 17 čo všetko je tôňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. 18 Nech vás nikto nepripraví o víťazné chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom anjelov dávajúc sa do toho, čoho nevidel, súc darmo

Read More »

Čo (Kto) je Cirkev?

aug 20, 2023
Čo (Kto) je Cirkev? Každý človek, vrátane toho najzarytejšieho materialistu má v sebe naprogramovaný zmysel pre duchovno, preto aj títo ľudia uznávajú, že predsa len existuje niečo medzi nebom a zemou a dokazom toho je uznávanie psychológie, alebo aj roznych ateistických pavied, zaoberajúcich sa nevysvetliteľnými javmi.Dôkazom toho bolo aj to, že počas komunizmu, kedy bol štát

Read More »

Očakávanie Pánovho príchodu

jún 29, 2023
Očakávanie Pánovho príchodu 1.Kor 4:1-8 „Nech tak myslí o nás človek ako o služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. 2Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi najdený verný. 3A mne je to najmenším, aby som bol vami súdený alebo ľudským súdom. Ale ani sám seba nesúdim, 4lebo nie som si ničoho povedomý,

Read More »

Boh zmluvy – Duch Svätý

jún 29, 2023
Duch Svätý Hebr.10 : 4, 11-18 „A každý kňaz stojí svätoslúžiac deň ako deň a často donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. 12 Ale on donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej. 13 A teraz už len očakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh.

Read More »

Boh zmluvy – zmluvné strany

jún 29, 2023
Boh zmluvy Gn 17:1-11 „A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som El-šaddaj. Choď predo mnou a buď dokonalý! 2 A dám svoju smluvu, aby bola medzi mnou a medzi tebou, a rozmnožím ťa prenáramne. 3 Vtedy padol Abram na svoju tvár, a Bôh hovoril s ním a

Read More »

Listy 7 zborom

jún 8, 2023
Listy 7 zborom Tieto listy od Pána Ježiša adresované jednotlivým zborom nám ukazujú a učia nás ako má vyzerať život kresťanov v spoločenstve, ukazujú problémy v spoločenstvách a odhaľujú ich riešenia. Na začiatok kvôli predstave a lepšiemu pochopeniu života v spoločenstve by som chcel prirovnať Zbor k filharmónii, kde veľké množstvo muzikantov hrajú podľa tých istých nôt (Božie slovo) a pokiaľ hrajú všetko

Read More »

Láska

jún 7, 2023
Láska Jn 17:13-26 „No, teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť, naplnenú v sebe. 14Ja som im dal tvoje slovo, a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, jako ja nie som zo sveta. 15Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si

Read More »

Čo Biblia učí o pekle?

máj 30, 2023
Čo Biblia učí o pekle? Lk 16:20-31  „A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepychu. 20A bol nejaký chudobný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý 21a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj

Read More »

Duch, Duša a Telo

máj 15, 2023
Duch, Duša a Telo Dostávame sa k téme, kde nemajú jasno nielen Svedkovia Jehovovi, Adventisti SD, ale aj mnohé pravé kresťanské zbory. Aj keď treba uznať, že tie aspoň nepopierajú existenciu aspoň nejakej duchovnej podstaty človeka, alebo existenciu pekla. A práve týmto zborom sa dnes budem venovať. Svedkom Jehovovým a Adventistom SD som sa venoval

Read More »

Je RKC pravá cirkev?

máj 10, 2023
Je RKC pravá cirkev? Ef:15-23 „Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti všetkým svätým, 16neprestávam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách, 17žeby Bôh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho,

Read More »

Zákon 3

máj 10, 2023
Zákon 3 Gal 3:15-29 „Bratia, po ľudsky hovorím: Už uprávoplatnenej smluvy človeka nikto neruší alebo ani k nej nepridáva ničoho. 16A zasľúbenia boly povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: I semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí jako o jednom: I tvojmu semenu, ktorým je Kristus. 17Ale to hovorím: Smluvy, predtým uprávoplatnenej Bohom, vzťahujúcej

Read More »

Zákon 2

máj 10, 2023
Zákon 2 Takže mohli by sme začať približne tam, kde sme minule skončili. V Galaťanom 5.kapitole sme čítali „choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela“. Inými slovami, keď chodíme Duchom, nepotrebujeme zákon, lebo nehrešíme. Presne ako hovorí Ján vo svojich listoch. Jn 3:9 „Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v

Read More »

Zákon 1

máj 10, 2023
Zákon 1 Po témach Milosť, Zákon a milosť prichádza na rad téma samotného zákona. Čo je zákon, načo bol daný, pre koho bol daný a pozrieme sa bližšie na platnosť zákona, teda, či má alebo nemá zákon ohraničenú platnosť a čo o tom hovorí Sväté Písmo. Budú to tri pokračovania a podľa potreby môžu ešte

Read More »

Znovuzrodenie (Prvé vzkriesenie)

máj 10, 2023
Znovuzrodenie (Prvé vzkriesenie) Jn 3:1-10 „A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. 2Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň

Read More »

Zákon a Milosť

apr 27, 2023
Zákon a Milosť Túto prácu píšem hlavne z toho dôvodu, že v kresťanstve existujú prúdy, ktoré považujú desatoro za niečo prirodzené pre kresťana a myslia si, že keď sa človek znovuzrodí, má silu dodržiavať desatoro a musí ho plniť. Inak by sa dopúšťal bezzákonnosti, anomie. Musím povedať, že to so mnou dosť otriaslo, keď som

Read More »

Milosť

apr 27, 2023
Milosť Verše, ktoré budeme čítať vychádzajú z rôznych častí Písma a z rôznych kontextov. To ale o čo mi dnes pôjde bude pretrvávajúca Božia milosť, ktorá je pri kresťanovi počas celého jeho života. Iz54:10…Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú so svojho miesta, ale moja milosť neustúpi od teba, a smluva môjho pokoja sa nepohne,

Read More »

Poznanie Krista zo Žalmov

apr 12, 2023
Poznanie Krista zo Žalmov Asi nikto z nás nepozná kresťana, ktorého by to neťahalo k žalmom. Netreba sa čudovať, veď je v nich obsiahnutá Božia múdrosť, je tu popísané Pánovo vykupiteľské dielo, či je tu dokonca popísané Pánovo utrpenie na kríži. Na zopár takýchto žalmov, konkrétne na Ž 2,24,97 a 102 sa bližšie pozrieme a

Read More »

Je očkovanie (covid) skutočne správny postoj podľa písma?

apr 12, 2023
Očkovanie, zatváranie zborov. Áno či Nie? Časť tohoto textu som písal ako list jednému nemenovanému zboru, kde som ich upozorňoval na nebezpečenstvo ich konania z hľadiska biblie. Pri „pandémii“ sa našlo mnoho kresťanov, ktorí hlásali, že nevadí, že sa človek zaočkuje. Že nevadí, aké zloženie má očkovacia látka. Nevadí, že sú tam bunky z tiel

Read More »

Kto je pravý Žid?

apr 9, 2023
Kto je pravý Žid? Dnes sme často svedkami zamieňania pojmov Izrael (izraelita) a žid. Mnoho náboženských skupín, či už sú to kresťania, alebo len majú takýto názov často hovorí o Izraeli a židoch. A nielen oni. Robí to i svet. Svetská moc ustanovila v roku 1948 štát Izrael a jeho obyvateľov nazvali židmi. Je to

Read More »

Sobota alebo nedeľa?

apr 9, 2023
Sobota alebo nedeľa? Kol 2:13-17 „I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním darujúc vám z milosti všetky hriechy, vymažúc písmo, napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostredku pribijúc ho na kríž a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti

Read More »

Prvé a druhé vzkriesenie

apr 9, 2023
Prvé a druhé vzkriesenie Zj 20, 4 A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a

Read More »

Blížny, Nepriateľ, Brat

apr 8, 2023
Blížny, Nepriateľ, Brat Lukáš 10. kap. „A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? 26A on mu povedal: Čo je napísané v zákone? Jako čítaš? 27A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z

Read More »

4. Kristus: Pravý Pokrm

apr 8, 2023
Kristus: Pravý Pokrm J 6.kapitola Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli; 50 ale toto je chlieb, ktorý sostupuje z neba, aby z neho jedol človek a nezomrel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil

Read More »

3. Pán Ježiš: Pravý Boh a pravý človek

apr 8, 2023
Pravý Boh a pravý človek To, že je Pán Ježiš Bohočlovekom neznamená, že je napoly Boh a napoly človek, ako sa tomu niektorí vysmievajú. On je 100% Boh a 100% človek. Takisto počiatok jeho existencie nezačína pri pôrode z matky jeho človečenstva Márie, ako sa niektorí mylne domnievajú. Micheáš 5:2 „A ty, Bet-lehem-, Efrata, primalý

Read More »

2. Kristus: Večný Kráľ

apr 8, 2023
Večný Kráľ 1.Kor 15, 20-28 No, ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. 21 Lebo pretože skrze človeka smrť, skrze človeka i zmŕtvychvstanie mŕtvych. 22 Lebo jako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak i v Kristovi všetci budú oživení. 23 Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú

Read More »

1. Úvod: Spasiteľ

apr 8, 2023
Spasiteľ Celé Písmo Sväté je koncipované Duchom Svätým tak, že vedie k jednému jedinému cieľu. Všetok dej je akoby v divadelnej scéne, kde reflektory a zraky divákov zamieria ku hlavnému protagonistovi. K osobe Pána Ježiša Krista. Cieľ Písma je priviesť hriešnika k poznaniu svojej vlastnej hriešnosti, následne k poznaniu osoby vykupiteľa a k čineniu pokánia,

Read More »

Závislosť na Bohu

mar 4, 2023
Závislosť na Bohu Človek bol stvorený šiesteho dňa ako posledný zo všetkého svorenia. Keďže po tom dni nasledoval siedmy deň, keď Pán odpočinul, môžeme povedať, že človek bol symbolicky stvorený do siedmeho dňa, čiže do odpočinku. Nebol stvorený skôr aby náhodou Bohu nehovoril čo má ako stvoriť, ale Pán Boh mu všetko pripravil vopred a

Read More »

Modlitba

mar 4, 2023
Modlitba Modlitba je pre kresťana veľkou výsadou a nevyhnutnou každodennou záležitosťou. Toto velké privilégium nám dal Pán Boh aby sme ho mohli prosiť o naše potreby. Vytvára silńy vzťah medzi človekom a Bohom a je to Ním jediná určená cesta na dosiahnutie nezdolatelnej prekážky. Začal by som príbehom z knihy Ester kde sa kráľ Ahasver

Read More »