Je biblia neomylná?

Dnes sa nebudeme zaoberať presnosťou prekladov, či vyhodnocovaniu rôznych historických súvislostí. Skôr by som sa chcel sústrediť na to, ako veľmi veríme biblii. Vo všeobecnosti sa dnes nebudeme zaoberať spásnymi náukami, ale priblížime si viac tie nespásne. Verím ale, že aj tie sú kamienkom, aj keď nie tak dôležitým, do mozaikykresťanovej viery.

Píšem to práve preto, lebo ma dosť vyrušuje, keď na kázňach inak dobrých učiteľov Písma sa z času na čas objavuje akoby povinná jazda v štýle: „Písmu musíme správne rozumieť“. A pod touto tajomnou vetou máme zase my poslucháčí, alebo čitatelia rozumieť, že keď napr. Boh zastavil podľa Písma slnko, v skutočnosti zastavil zem, alebo keď Boh hovorí, že stvoril väčšie svetlo (slnko) a menšie svetlo (mesiac), tak v skutočnosti menšie svetlo nie je svetlo, ale hŕba kamenia a piesku, ktoré odráža od slnka svetlo a tak sa nám javí – ako svetlo.

Aj keď som zástanca toho, že zem nie je guľatá, nebudem sa tejto téme zvlášť dopodrobna venovať, lebo viem, ako ľudí zo sveta ale aj kresťanov nekonečne irituje, keď niekto príde s takým názorom. Zrejme si kresťania potom pripadajú hlúpi, nevzdelaní a nepáčilo by sa im, keby sa im svet posmieval.

Nebudem sa teda veľmi venovať hneď úvodným slovám Písma, kde je písné, že Boh stvoril nad zemou klenbu, či veršom z knihy Job, kde hovorí, že táto klenba je silná ako liate zrkadlo. Nebudem teda hovoriť ani o tom, že zem Boh upevnil tak, aby sa viacej nepohla.

Takže dnes neostane ani čas na to, aby sme si podrobnejšie rozobrali, že na fyzike sa učíme princíp ako funguje hadicová vodováha, kde platí, že hladina vody je vždy rovná a na tej istej fyzike sa vyučuje, že v oceánoch a riekach je voda zakrivená podľa tvaru „zemegule.“ A samozrejme nebudeme riešiť tajomnú silu menom gravitácia, ktorá dovolí vtáčikovi odletieť a zároveň nemá problém udržať miliardy ton von vody na guľatej zemi.

Táto sila má ešte jednu zaujímavú vlastnosť. Dokáže napr. lietadlo letiace z Južnej Afriky do Nórska presne viesť ponad točiacu sa zemeguľu, aj keď táto sa točí inou uhlovou rýchlosťou na „južnej pologuli“, inou na rovníku (kde je najvyššia) a inou uhlovou rýchlosťou na „severnej pologuli.“ Čiže lietadlo neskončí niekde v Grónsku, či Kanade, ale táto gravitácia ho pri zachovaní rovnakej rýchlosti navedie presne do Nórska. A to už nehovorím o tom, že keď lietadlo letí v protismere otáčania zeme, napr z Košíc do Prahy, letí dopredu a zároveň cúva s otáčajucou sa zemeguľou.

No a neostane čas ani na rozobranie problematiky, prečo často vidíme za bieleho dňa na tej istej oblohe slnko a mesiac v splne, či jasne dokázaný fakt, že za určitých podmienok cez deň  pokiaľ vidíme mesiac, tak je priehľadný a vidíme cezeň hviezdy.

Heliocentrizmus. Nie je nám to povedomé?

Uctievanie slnka ako objektu v centre pozornosti. Nemáme aj dnes kulty boha slnka, kde kňazi dvíhajú slniečka nad hlavu?Niečo také vidíme napr. v rímsko – katolíckej „cirkvi.“

Budeme sa teda zaoberať zvyšnými vecami, ktoré hádam kresťanov tak iritovať nebudú.

Začal by som potopou. Svet hľadal Noemov koráb tak, ako to preložili katolíci vo svojej latinskej verzii biblie – Vulgate na hore Ararat. Samozrejme, nič nenašli a hneď bol priestor na výsmech. A postoj kresťanov? Veria tomu, že potopa bola. Ale to je všetko. Samozrejme, Pánovi patrí vďaka aj za tento postoj. Že nedochádza k nejakému spochybňovaniu.

Ale každý kresťan by mal obhajovať Božiu pravdu. Mal by začať tým, že Noemov koráb sa nezastavil na hore Ararat, ale v horách, čiže pohorí Araratu, ako to správne prekladajú protestantské preklady, aj náš Roháčkov. Takéto miesto v pohorí Araratu sa naozaj našlo v Turecku, kde nález zodpovedá veľkosti korábu a je tam postavené malé návštevnícke centrum s múzeom…https://adventurefolio.com/noahs-ark-site-in-turkey/.

A čo vody potopy? Odkiaľ boli?

Gen 2:5-6 A ešte nebolo nijakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin Bôh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem. 6 Ale para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme.

A tak niektorí pastori špekulujú…“do potopy nepršalo“. Naviac viacerí učia, že zem bola obalená nejakým vodným obalom z nejakej pary… Ale kde je to napísané?

Asi vychádzajú z horeuvedeného verša Gen 2:5-6. Tie verše ale nehovoria nič o tom, že keď Boh stvoril človeka, tak potom do potopy nemohlo pršať. To by sme potom mohli tvrdiť, že do potopy ani nebolo nikoho, kto by obrábal zem. Písmo však o daždi cez potopu nehovorí ako o obyčajnom daždi. Dokonca aj viacerí chápu, že všetka voda, ktorou bola pokrytá zem, nemohla napršať len z oblakov. Čo teda hovorí Písmo?

Gen 7:11V roku šesťsto života Noachovho, druhého mesiaca, sedemnásteho dňa toho mesiaca, toho dňa sa roztrhly všetky žriedla velikej priepasti, a otvorily sa prieduchy nebies.

Voda sa teda liala v prívaloch zhora cez otvory nebies a valila zdola cez útroby zeme.

Ďaľšou otázkou je, kde by malo byť peklo. Písmo hovorí, že súčasné dočasné peklo je práve v útrobách zeme, kde sa napr. po roztvorení prepadol Kórach (Kóre) aj s ostatnými rebelmi a celým ich majetkom.

Kde bol Jonáš?

Joáš 2:7a riekol: Volal som zo svojho súženia Hospodinovi, a vyslyšal ma; z lona pekla som pokorne volal o pomoc, a počul si môj hlas.

Lono  pekla je tu v hebrečine označené ako ŠEOL, čiže peklo. Ale znova tak trochu podobná situácia s Noemovým korábom. Kresťania veria (vďaka Pánovi), že peklo jestvuje, ale kde by malo byť, o tom sú už rôzne polemiky. Väčšinou počuť názory, že peklo je niekde vo vesmíre, alebo snáď v nejakej inej dimenzii. Niekedy premýšľam, čo sa asi takému kresťanovi preháňa hlavou, keď vidí vybuchujúce sopky – v poslednom čase mimoriadne aktívne a intenzívne.

Ďaľšie zaujímavé výklady vznikajú pri kázaní o Mojžišovi a exoduse Izraela z Egypta. Horu Sinaj buď nehľadajú vôbec, alebo ju hľadajú na Sinajskom polostrove. Veď to predsa „nie je dôležité“. Iste, z hľadiska spásy nie. Ale z hľadiska viery v pravdu, ktorá je v biblii zjavená to dôležité je. Kde je teda hora Sinaj?

Apoštol Pavol hovorí, že hora Sinaj je v Arábii (Gal 4:25). Na to niektorí kazatelia utrúsia, že vtedy sa iste Arábiou myslelo iné územie ako dnes.

Zábery ohorenej hory Sinaj sú na internete známe. Stačí dať do vyhľadávača Jabal al lawzhttps://www.christianforums.com/threads/physical-evidence-of-the-exodus-mt-sinai-at-jabal-al-lawz-in-saudi-arabia.8046661/

Kresťania sa k tomu ale veľmi nehlásia: „veď my predsa nevieme, kde to presne bolo“… Nevieme?

Ale vieme.

Keď Mojžiš po zabití Egypťana utiekol, kam išiel? Do zeme Madian v dnešnej Saudskej Arábii. A kde sa mu zjavil Anjel Hospodinov v horiacom kri?

Ex 3:1A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojeho svokra, kňaza-kniežaťa Madianska. A zahnal pozvoľna stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu.

Vrch Horeb je vrch Sinaj. Dva názvy pre tú istú horu. Boh po vyvedení svojho ľudu z Egypta neviedol Mojžiša na nejaké neznáme miesto. Po prechode cez Červené more prišli k tomu istému Horebu, Božiemu vrchu, kde sa mu už predtým zjavil v horiacom kri Anjel Hospodinov. Samozrejme, rímskokatolíci majú tiež svoj vrch Sinaj a je situovaný na Sinajskompolostrove. Je tam postavený kláštor a špekulujú, že neďaleko ich hory Sinaj je vrch Horeb (Oreb). Vyberte si. Buď má pravdu RKC, alebo biblia.

Mimochodom pamiatka na Božiu slávu, ktorá bola na tomto vrchu prítomná je tam dodnes. Vrchol hory je ohorený. S týmto všetkým súvisí aj prechod cez Červené more.

Izraeliti bývali na severe Egypta a ich cieľom celkom iste nebol Sinajský polostrov. Prečo?

Pretože ten vždy patril k Egyptu. Aký by malo význam utekať z Egypta do Egypta? K tomu ešte Červené more. Tým sa ale nemyslí samotné more, ale jeho záliv.

Sinajský polostrov obmývajú dva zálivy Červeného mora. Od Afriky ho oddeľuje Sinajský záliv a od Arábie ho oddeľuje Akabský záliv.

Ex 12:37 je písané, že Izrael vyrazil z Ramsesu so Sukkótupri Horkých jazerách, ktorý bol akousi bránou na Sinajskýpolostrov.Teda už podľa začiatku cesty vidíme, že miesto prechodu cez more  nebolo cez Sinajský záliv, alebo nebodaj cez samotné Červené more, známe svojou veľkou hľbkou, ale cez Akabský záliv. Na severe tohto zálivu je more pomerne plytké a na protiľahlej brehu v súčasnej Saudskej Arábii začína oblasť Madianu, kde leží vrch Sinaj.

Alternatívna trasa prechodu Akabského zálivu je na juhu Sinajského polostrova, kde sa v tomto mori nachádza podľa všetkých zdrojov na internete vysoký prah, ktorého výška sa ale nikde neuvádza. Tento oddeľuje záliv od samotného Červeného mora.

Čo teda na záver?

Žid 4:12Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.

Božie Slovo je teda presné a z úst Pána Ježiša vieme, že pravdivé. Berne Slovo tak, ako je napísané. Keď na počiatku stvoril Boh svetlo a až potom slnko, berme to ako fakt. Biblia nikde netvrdí, že Slnko je jediným zdrojom svetla, alebo dokonca tepla. Keď Boh povedal, že stvoril mesiac ako svetlo, nenechajme sa klamať, že je to hŕba kamenia a piesku, na ktorej sa dá pristáť modulom evidentne vyrobeným z kartónu, drôtov a alobalu. Keby si s tým dali aspoň viac práce.

Žiadny človek na mesiac nikdy nevkročil a ani nevkročí, nech si o tom niektorí bratia v Amerike, ale aj po svete myslia čokoľvek. Celý ten podvod bol zinscenovaný hlavne preto, aby sa spochybnila biblia a do popredia dostala veda, čoho neblahé následky zažívame dodnes. Na všetko je jediná mantra: „vedci dokázali.“

Písmo ale hovorí:

2.Sam 22:31Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá a dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu.“

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok