Denne za Pánom ísť (Trust And Obey)

1. Denne za Pánom ísť, denne v pokore žiť, denne pohanu pre Neho niesť. Iste dokážeme v moci Jeho lásky, v moci Ducha, čo premáha svet.

Refrén: Dôverovať, dať sa poslušne viesť, v tom je tajomstvo šťastia, to je najlepšia z ciest.

2. Nič nám neuškodí, kým nás Ježiš vodí, pokým kráčame do nebies brán. Slzy utiera On, privedie na Sion, Ježiš, láskavý nebeský Pán.

3. Cesta bez Ježiša iba blúdna je Púť, skoro stroskotá života čln. Ježiš dáva i dnes silu ustatému, dáva stíšenie uprostred vĺn.