Hallelujah, slávny svitol deň

1. Hallelujah, slávny svitol deň! Ježiš Kristus zahnal smrti tieň, bránu hrobu polámal, víťazne zmŕtvychvstal.

Refrén: Netreba sa už báť, raz aj my smieme vstať. Zaletieť až k výšinám, k večnej slávy končinám – Kde smrť už neľaká, radosť kde čaká. Nieto sĺz, niet trápenia vo vlasti vzkriesenia.

2. Hallelujah, Boh je zmierený! Na Golgote hriech je zhladený. Náš Kráľ, Vodca zvíťazil, Satana porazil.

3. Hallelujah, vzácny nastal čas! Majú ľudia v nebi otca zas – plný lásky milosti, skláňa sa z vísostí.

4. Hallelujah, srdce zaplesaj! Ver a dúfaj, v smútkoch neklesaj! Polož v otvorený hrob, bremeno hriechov – mdlôb.