Hlboko, Pane môj, klaniam sa Ti

1. Hlboko, Pane môj, klaniam sa Ti: slávny si, všemocný, prebohatý. Daruj mi potrebnej múdrosti, síl do žitia tíšin aj do búrok chvíľ.

Refrén: Hlbšie ma Pane do seba vnor, ja nech sa stratím, k Tebe zriem hor! Pri nohách Tvojich nech s radosťou dliem, že si môj život, vyznávať viem! 

3. Bližšie ma, Pane môj, ku sebe viň! Chcem Ti byť podobný – očisť ma s vín! Nehodný aby si milosť mi dal. Viem, že to učiníš, vzdám Ti hold chvál.

4. V pokore putujem ku cieľu tam, kde si Ty, Kráľ a Kňaz, v nebeský chrám. Ochotne znášam tu súženie, kríž – veď skoro vezmeš ma v blaženú ríš.