Hrad prepevný (Mighty Fortress)

1. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná a sila. Z každej núdze vytrhne nás, ak by nás zachvátila. Veď starý nepriateľ, zničiť by nás chcel. Veľká moc a klam, strašná jeho je zbraň, v svete nemá rovného.

2. Čo je naša ľudská sila? Sama nás nezáchráni, máme však od Hospodina štít v každom bojovaní. Pýtaš sa kto je ním? Ježiš, Boží Syn. Ten zachránil svet, iného Boha niet! On napokon zvíťazí.

3. Hoc diablov plný bol by svet, chcejúcich nás pohltiť, nemusíme sa strachom chvieť, musia všetci ustúpiť. Knieža sveta toho, trúfa si mnoho. Neuškodí nám, odsúdil ho náš Pán. Slovíčko ho porazí.

4. Slovom Božím neotrasú, úspech im neprislúcha. S nami je každého času Pán s darmi svojho Ducha. Môžu zničiť všetok rod i majetok, vziať česť, hrdlo, dom, náš poklad nie je v tom. Nebesá nám zostanú!