Istotu vzácnu (Blessed Assurance)

1. Istotu vzácnu v srdci už mám: spasil ma Ježiš, Boh môj a Pán! Bremeno hriechov z duše mi sňal, dieťaťom Božím tak som sa stal.

Refrén: Nech zvučí chvály radostný chór, vznáša sa vrúcne pred Boží trón. Sláva Ti, Pane, spásu, že mám. Srdce i dušu v obeť Ti dám!

2. Dedič spasenia, vykúpený, zrodený z Ducha, očistený. Tak novú pieseň Bohu spievam, vďaku za Spasiteľa vzdávam.

3. Aká to slasť je, Pánom Ho zvať, do služieb Jemu navždy sa dať! Priniesol spásu pre celú zem, radosť tú ľuďom zvestovať chcem.

4. Oddaný Jemu pokoj už mám, srdce mi zmenil v svätý svoj chrám. V predivnej sláve zjaví sa On, vo všetkom všetkým je mi tu On.