Môj Pán vedie ma

1. Môj Pán ma vedie, vzácna zvesť, On bezpečne vďy chce ma viesť. S Ním nezablúdim, poznám cieľ, mňa vedie k Nemu Spasiteľ.

Refrén: On vedie ma, On vedie ma, moc Jeho rúk je nesmierna. Ja každú chvíľu, každý deň len za Ním vierou kráčať chcem.

2. Môj Pán ma vedie smelo vpred, hoc bránil by mi celý svet! Keď cestu razí Víťaz sám, s Ním kráčať k novým víťazstvám.

3. Môj Pán ma vedie, nemám strach, je Zástupca môj v nebesiach. On ujme sa ma, zastane vždy, keď sa naňho spoľahnem.