Nech znie Bohu sláva (To God Be The Glory)

1. Nech znie Bohu sláva, dnes každý Ho chváľ, že v svojom nám Synovi spasenie dal. Keď hriech v priepasť strašnú ma už strhával, Pán Ježiš mi k záchrane ruku podal.

Refrén: Jeho chváľ, Jeho chváľ, celým srdcom Ho chváľ! Jeho chváľ, Jeho chváľ, Ježiš Kristus je Kráľ. Nech znie Bohu sláva, dnes každý Ho chváľ, že v svojom nám Synovi spasenie dal!

2. Tak vzdám Bohu slávu za Golgoty vrch, kde na kríži platil Pán Ježiš môj dlh. On zná moje bolesti, každý môj žiaľ a túži, by srdce som celé Mu dal.

3. Keď znie Bohu sláva, ty nemôžeš spať. On volá ťa k životu a má ťa rád. Keď znie Bohu sláva, tak i ja plesám: Môj Spasiteľ žije, môj Priateľ a Pán.