Ó, daj mi, Spasiteľu

1. Ó, daj mi, Spasiteľu Tvoju lásku ku mne znať, ktorá Ťa priviedla na zem, tu na kríži zomierať.

Refrén: Ó, daruj tomu chápať, pomôž za svoje vziať: Čo to znamená, že Ty svätý Pán si môj hriech musel brať.

2. Či klince, Spasiteľu, Ťa držali na dreve? Nie, to Tvoja večná láska, Tvoja láska ku mne.

3. Ó, div nad všetky divy, že cez Tvoju smrť za mňa moje všetky aj skryté viny môžeš odpúšťať.

4. Tak získaj, Spasiteľ, ma, k sebe moje srdce skloň, pokiaľ Ťa neznám jak Víťaza a Pána s poklonou.