Pane, prúdom požehnania

1. Pane, prúdom požehnania premieňaš aj púšť na raj. V množstve svojho zľutovania mňa tiež prosím požehnaj. Požehnaj, požehnaj, i mňa, Pane, požehnaj.

2. Svätý Duchu, kdeže vejú Tvoje vetry z večných hôr. Hladnej duši zošli mannu, mocne ku mne prehovor. Prehovor, prehovor, mocne ku mne prehovor.

3. Bože večný, nepremenná Tvoja láska žiari v noc. Trstina, hľa nalomená, prosím, dokáž pri mne moc! Pri mne moc, pri mne moc, dokáž pri mne svoju moc!

4. K Tvojmu boku, Spasiteľu, úzko primknúť sa mi daj! Vyslyš moju prosbu vrelú, k službe si ma povolaj. Povolaj, povolaj, i mňa k službe povolaj.