Požehnaný Vykupiteľ (Blessed Redeemer)

1. Strašného Rána na Golgoty vrch, kráčal Spasiteľ tam splatiť môj dlh. Tvárou v tvár Hriechu, niesť utrpenia, aby zachránil zo zatratenia.

Refrén: Môj Vykupiteľ, drahý Spasiteľ, svätý Syn Boží – náš Emanuel. Keď Boží mi hlas znel, žiadostiam som zomrel, aby pred Pána som predstúpiť smel.

2. Otče odpusť im modlil sa náš Pán, keď nesmierna milosť prišla až k nám. Kristus hriešnika k smrti miloval, tak Mu spievajme túto pieseň chvál.

3. Ó, kiež by som mohol vždy milovať Ho, keď zachránil mňa nehodného. Budem diel slávy s Ním v nebesiach mať, chválu Pánovi na kolenách vzdať.