Poznám prameň

1. Poznám prameň vzácny, čistý, večný v ňom je žitia zdroj. Proti nemociam liek istý, kto ho prijíma zná pokoj.

2.Prameň zlatoskvúci, čistý Božie Slovo je, to viem. Do neho keď seba vnorím, záblesk večnej slávy zriem.

3. Zrkadlo ja poznám skvelé, zo zlata žiare má rám. Do neho keď pozriem smele, Boha zriem i seba tam.

4. I svoj hriech v ňom vidím tmavý, však aj lásku bohatú, ktorá stála Pána slávy Getseman a Golgotu.

5. Vzácny poklad-Božie slovo, pravdy jasnej v ňom je svit! Na cestu kto ním si svieti, ten bude blažene žiť.

6. Kráľovského poznám zváča, neobíde pole, dom. Aj dnes ticho svetom kráča, hriešnych volá k sebe On.

7. Radostné nám nesie správy: Hľa prichádza ženích náš! Pochybnosti, oblak tmavý rozoženie Jeho hlas.

8. Vitaj mi hlásateľ mieru, ku mne zaznej tiež tvoj hlas! Všemocného Boha Slovo, požehnávaj si nás zas!