Spasiteľu, Jezu (Pass Me Not, O Gentle Savior)

1. Spasiteľu, Jezu drahý, čuj náš vrúcny hlas! Iných keď si požehnávaš, požehnaj i nás!

Refrén: Jezu, Kriste, čuj náš vrúcny hlas! Keď si iných požhnávaš, požehnaj i nás.

2. Túžobne sa zrak náš nesie k trónu milosti, pomôž našej nedôvere, z hriechov vyprosti!

3. Skrýšu máme v Tvojich ranách, keď nás desí noc, hľadáme Ťa celým srdcom, príď nám na pomoc.

4. Koho by sme mali v svete, koho na nebi? Nad život si duši drahší, Teba velebí.