Starý drevený kríž

1. V zemi dialnej vrch je, kde sa k nebu kríž pnel, znak potupy, trýzne a vín. Vždy v ňom lásky div zriem, za svet hriešny raz mrel tam Boha i človeka Syn.

Refrén: Preto predrahý je mi ten kríž, kým len života trvá mi čas. Bude žiariť mi Ježišov kríž, až ho zamení koruny jas.

2. Starý drevený kríž, ktorým pohŕda svet má na mňa moc prepodivnú. Kráľ môj z nebeských ríš prišiel na zem sĺz, bied, by niesol ho v Golgoty tmu.

3. Kríž ten skropený bol krvou z Kristových rán, v ňom krásy zriem predivnej svit. Na ňom znášal múk bôľ, zomrel slávny môj Pán, by mohol som večne s Ním žiť.

4. Krížu Krista byť chcem verný v dobrom aj zlom, chcem pohanu Jeho niesť rád. Pán ma vezme v svoj deň v Otcov nebeský dom, kde v sláve s Ním budem diel mať.