Stíš sa!

1. Stíš sa, lebo svätý je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. S bázňou vnímaj vzácny dar, že prítomný je On. Len obeť Kristova nám k Nemu prístup dá. Stíš sa, lebo svätý je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň.

2. Stíš sa, lebo slávny je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. S bázňou vnímaj vzácny dar, že prítomný je On. Odial sa nádherou, na ktorú nieto slov. Stíš sa, lebo slávny je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň.

3. Stíš sa, lebo mocný je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň. S bázňou vnímaj vzácny dar, že prítomný je On. Kto je Mu podobný? Má v dlaniach naše dni. Stíš sa, lebo mocný je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň.

Kto je Mu podobný? Má v dlaniach naše dni. Stíš sa, lebo mocný je náš Pán, pred Najvyšším sa skloň.