Tvoj som Pane môj (I Am Thine O Lord)

1. Tvoj som Pane môj! Hlas mi zaznel Tvoj, s láskou si ma k Sebe zval. Túžim v kraje tie v duchu zaletieť, kde si slávny nebies Pán.

Refrén: Veď ma bližšie, bližšie Pane môj, tam ku krížu kde si mrel. Veď ma bližšie, bližšie k Sebe Pane môj, viac by som Ťa poznať smel.

2. Ráč ma posvätiť, nech som odiaty k službe mocou z výsosti! Viery zrak nech zrie lúčmi nádeje Teba v kráse, milosti.

3. Vzácny mieru skvost, duša má ho dosť, keď pred trónom Božím dliem. V blahu modlitby stíchne bôľny vzdych, keď u Teba spočiniem.

4. Lásky hlbiny, Pane predivný v Tebe sú čo nepoznám. Slasti výšiny v dome otčiny, kde žiť večne s Tebou mám.