V Tvojom mene!

1. V Tvojom mene, Otče, Syna i Ducha Svätého vnorím skrze krst v hrob vody človeka starého.

Refrén: S Kristom sme zomreli, s Kristom žiť budeme na zemi a potom vo večnosti. Božiemu súdu navždy ujdeme, navždy Pána chváliť z vďačnosti!

2. Ako Kristus vstal z mŕtvych raz, ó, krása, čistota! Tak aj my už chceme chodiť v novote života.

3. On zomrel za hriech, raz navždy a žije len Bohu. Zjavil nám v tom lásku, milosť a dobrotu mnohú.

4. Tak aj my už máme za to, že sme mŕtvy hriechu a živí Bohu skrz Krista na radosť, potechu.