Viacej ako dobrý priateľ (Close To Thee)

1. Viacej ako dobrý priateľ, viacej ako život sám si mi Spasiteľu drahý, aké šťastie, že Ťa mám.

Refrén: S Tebou len, s Tebou len, s Tebou len, s Tebou len, celou cestou k sláve neba túžim kráčať s Tebou len.

2. Posmech, pohanenie, bolesť znášať bez odporu chcem, vzdám sa vďačne svetskej slávy, keď len s Tebou chodiť smiem.

3. Veď ma dolinami, tieňom, búrkou života ma nes do tých príbytkov, čo chystáš, kde len vierou bývam dnes.