Z nebeských nádherných výšin

1. Z nebeských nádherných výšin, usmieva nežná sa tvár. Keď si už úsmev ten zrela, duša, či väčší chceš dar?! Keď si už úsmev ten zrela, duša, či väčší chceš dar?!

2. Nariekaš? On slzy stiera. Žiališ? On cíti tvoj žiaľ. Naplní srdca ti túžby, zaspievaš pieseň Mu chvál. Naplní srdca ti túžby, zaspievaš pieseň Mu chvál.

3. Keby aj zúrila búrka, víchor dul, burácal hrom. Veď ty si v náručí Jeho, neboj sa pokoj máš v Ňom. Veď ty si v náručí Jeho, neboj sa pokoj máš v Ňom.

4. Čakanie keď je aj ťažké, úzkostí desí ťa tieň. Všetko sa zakončí slávne, víťazstva privítaš deň. Všetko sa zakončí slávne, víťazstva privítaš deň.