Zo srdca spievaj

1. Zo srdca spievaj, vďak Bohu vzdávaj kúpil Ťa krvou spasiteľ tvoj. Na kíži zmieral, spásu ti získal, na veky máš v Ňom života zdroj.

Spievaj, ó, duša Pán hriech tvoj zmyl, zachovať On ťa vždy má dosť síl. Nalaď spev k chvále, zabudni žiale, skoro sa skončí boj.

2. Večnosti kraje, radosť kde zreje, od teraz môjho života sú cieľ. Nádherné Sálem uprostred paliem na veky dostať mám čo svoj diel.

Pozemské krásy sú klamný tieň proti tým, čo mi dá nebies deň. V ústrety jasám domova krásam, v nich tak rád spočiniem.

3. Krátka len chvíľa, dosiahnem cieľa v preskvúcom jase nebeských brán. Zbavený zlého, zrieť budem ctného Priateľa, za mňa čo zomrel sám.

Počuj, ó, nebo, čuj celá zem, pri Jeho tróne prebývať smiem. Tam kynú palmy a znejú žalmy na Jeho slávu, česť.