Duša, ó, nič sa neľakaj

1. Duša, ó, nič sa neľakaj, nad tebou bdie tvoj Pán. Na Neho vždy sa spoliehaj, nad tebou bdie tvoj Pán.

Refrén: Nad tebou bdie tvoj Pán, po celý deň, ó, ver Mu len, nad tebou bdie On sám, verný a mocný Pán.

2. Zo všetkých strán keď zúri boj, nad tebou bdie Tvoj Pán. Utíši búrku, nepokoj, nad tebou bdie Tvoj Pán.

3. Všetko ti dáva v pravý čas, láskavý nebies Pán. Modlitieb tvojich čuje hlas, láskavý nebies Pán.