Golgota

1. Tu pod krížom zostávam rád,vplyv sveta sem nepreniká.Strach, bolesť i žiaľ, sa neznámym stal,keď v slzách na kríž pozerám.

Refrén: Klince nedržali na kríži Ťa, viem,ani ľudská zloba – môj Ťa držal hriech.Klince nedržali na kríži Ťa, viem,iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel.

2. Si spomínam na slávny deň,keď pod krížom padnúť som smel,Keď Boží mi Syn sňal bremeno vín,v jas premenil strašlivý tieň.

3. Ja na Teba hľadím, môj Pán,jak plný si bolesti, rán.Tá milosti moc! Už minula noc,dnes od hriechov slobodu mám.