Idem už, Pane môj!

1. Z okovov svojich, smútkov a tmy k Tebe idem, Ježiš idem. V slobodu Tvoju, radostné dni, Ježiš k Tebe idem. Z nemoci svojej k Tvojmu zdraviu, z núdze svojej k Tvojmu bohatstvu. Od môjho hriechu k Tvojmu boku, Ježiš, k Tebe idem.

2. Zo svojej hanby, zo svojich strát k Tebe idem, Ježiš idem. Na Tvoje srdce tak spechám rád, Ježiš k Tebe idem. Zo sveta sĺz k Tvojmu balzámu, z búrok žitia k Tvojmu stíšeniu. Z úzkosti ku plesania žalmu, Ježiš k Tebe idem.

3. Zo svojej pýchy, márnosti, pút, k Tebe idem, Ježiš, idem. V náručí Tvojom chcem spočinúť, Ježiš k Tebe idem. Z pozemských nížin tiahni ma výš, z tiaživých hĺbin zrieť na Tvoj kríž. Z milosti Tvojej k Tebe len blíž, Ježiš k Tebe idem.