Ježišu najkrajší

1. Ježišu najkrajší, žiariš nad slnka svit, z neba si prišiel žiť na zem sĺz, bied. V Tebe je spasenie, spev môj Ti vďačne znie, slávi Ťa nadšene, ó, vždy mi svieť.

2. Škodí svet častokrát – prečo sa mám ho báť? Chrániš ma, zachováš, verný môj Pán. Ľudia keď nechali, Ty sa mi nevzdiališ, tešíš ma: Nežiaľ nič – Ja ťa rád mám.

3. Tvoju chcem vôľu znať, Tebe sa cele dať, vždy viac Ťa milovať, slávny môj kráľ. Plný nech pokory v Teba sa ponorím, z duše nech zhlaholí pieseň Ti chvál.

4. Každý zmy hriechu tieň, posväť ma, nech vždy viem lúče sťa hrejivé svetlo siať v zem! Kým aj cez tmavé dni domov môj nadhviezdny, prejasný, nádherný nedosiahnem.