Nebeský Bože, Tvorca všehomíra (How Great Thou Art)

1. Nebeský Bože, Tvorca všehomíra: v ústrety Tebe pieseň nesie sa. Tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá.

Refrén: Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh a lásky Pán. Celý svet múdro riadiš Bože, sám, si Otec náš a slávy Kráľ.

2. Aj ku mne skláňaš svetlo svojich očí, aj na mňa kladieš milostivú dlaň. Som ako kvet, čo k slnku hlávku točí a tichých vôd si žiadajúca laň.

3. Ty si náš Tvorca, my sme Tvoje deti, tú milosť nikdy nik nevezme nám. Nad celou zemou Tvoja láska svieti, s nádejou dvíhame dlane k výšinám.