Pozemské boje keď pominú raz

1. Pozemské boje keď pominú raz, zaletím do ríše nebeských krás. Boží Syn – Pán Ježiš bude mi tam základom pokoja, radosti Sám.

Refrén: On bude tam slávou mi Sám! On bude tam slávou mi Sám! Keď Jeho predrahú uvidím tvár, bez ťarchy, bolesti poctu mu vzdám.

3. Darca On milosti – srdce Ho zná – aj mne raz v nebesiach príbytok dá. Pán Ježiš jediný bude mi tam prameňom lásky a plesania Sám.

4. Pred Božím trónom sa postaviť mám, spasených uzriem tam zo všetkých strán. Drahý len Pán Ježiš bude mi tam predmetom obdivu, klaňania Sám.