Pre mňa si opustil nebeskú vlasť (Nearer My God To Thee)

1. Pre mňa si opustil nebeskú vlasť, zvolil si Pane môj potupnú strasť.

Refrén: Láska Ty veliká, ľúbiaca hriešnika, láska Ty nesmierna, chvála Ti buď.

2. V nesmiernej chudobe, núdzi si žil, aby si biedneho obohatil.

3. Kalich múk prijal si v Getsemane, za to Ti ďakovať neprestanem.

4. Pre mňa si bojoval Golgotský boj, krvou si zaplatil – večne som Tvoj.

5. Zaujal miesto si Prostredníka, veľká to milosť je pre vinníka.

6. Pre cirkev skoro už máš Pane prísť, Tebe chcem v ústrety s vernými ísť.