Skala vekov

1. Skala vekov, Tvoja skrýš ukry ma a srdce stíš! Vnor ma v svätej krvi zdroj, rany po hriechoch mi zhoj. Príď mi Kriste na pomoc, odpusť hriech, znič jeho moc.

2. Mojich skutkov úpenia svätý zákon nesplnia. Pokoja niet v zápale, slzy tiecť môžu stále, to mi hriech neprikryje, musíš Ty sám , ó, Pane.

3. Prázdne ruky vystieram, oči na kríž upieram. Nahý som, mne rúcho daj, bezmocnému pomáhaj! Prosieb srdca počuj hlas, Spasiteľu, spas ma, spas!

4. Až mi biely smrti mráz zavrie oči pre svet raz a keď otvoria sa tam, kde Ty súdiť budeš sám. Skala vekov, Tvoja skrýš ukry ma a srdce stíš!