Srdcia, ruky vaše spája

1. Srdcia, ruky vaše spája v láske svojej slávny Pán. V Ňom ste jedno, prosme preto v žití našom chce mať chrám.

Refrén: Za ruky dnes Pán vás berie, rosou z neba zvlaží vás. Dá rásť vašej láske, viere. Bude s vami v každý čas. Bude s vami v každý čas.

3. Pán je slávny medzi vami aby spevnil zväzok váš. Hladnému daruje manny, vodca bude vám i stráž.

4. Hojnosť má On požehnaní, verným svojim dá ich rád. Vźdy vás bude pred zlým chrániť, v Ňom je vaša sila, hrad.