Verný si, láskavý

1. Verný si, láskavý Bože, náš Otče. U Teba niet žiadne šero a tieň. Dobrota Tvoja koná, čo sám ráčiš. Večne si Ten istý, niet v Tebe zmien.

Refrén: Verný a Ten istý včera, dnes, naveky. Ráno čo ráno milosť Tvoju zriem. Otcovskú dobrotu, starosť a lásku od Teba čakať na každý deň smiem.

2. Zima i jari čas, leto i žatva, mesiac, hviezdy, slnce z nezmerných plôch spoločne s prírodou radostne svedčia, aký si verný a láskavý Boh.

3. Hriešnemu pardon a pokoj podávaš, drahá tvár Tvoja vie tešiť a viesť. Silou na dnešok, nádejou na zajtra zmocňuješ ma verne, Tebe buď česť.