Koniec časov I. - Rím

Identifikácia polednej ríše z Daniela 2. Kapitoly.

Daniel 2:1-5  A v druhom roku kraľovania Nabuchodonozorovho snívaly sa Nabuchodonozorovi sny, pre ktoré sa desil jeho duch, a jeho spánok utekal od neho. 2 Vtedy rozkázal kráľ povolať učencov, hvezdárov, čarodejníkov a Chaldejov, aby oznámili kráľovi jeho sny. A tak prišli a postavili sa pred kráľom. 3 A kráľ im povedal: Sníval sa mi sen, a môj duch je hnaný nepokojom zvedieť ho.  4 A Chaldeji hovorili kráľovi aramejsky: Kráľu, ži na veky! Povedz svojim služobníkom sen, a my povieme výklad. 5 A kráľ odpovedal a riekol Chaldejom: Slovo vyšlo odo mňa. Ak mi neoznámite sna a jeho výkladu, budete rozsekaní na kusy a vaše domy budú obrátené na hnojisko.

Daniel 2:24-4524 Preto odišiel Daniel hore k Ariochovi, ktorého bol ustanovil kráľ na to, aby zahubil mudrcov Babylona; išiel tedy a takto mu povedal: Nehub mudrcov Babylona! Zaveď ma hore pred kráľa, a poviem kráľovi výklad jeho sna. 25 Vtedy zaviedol Arioch Daniela so spechom hore pred kráľa a takto mu povedal: Našiel som muža zo synov zajatých z Judska, ktorý oznámi kráľovi výklad sna. 26 Kráľ odpovedal a riekol Danielovi, ktorému bolo meno Baltazár: Či mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? 27 Daniel odpovedal pred kráľom a riekol: Tajomstvo, ktoré žiada kráľ zvedieť, nemôžu povedať kráľovi mudrci ani hvezdári ani iní učenci alebo veštci. 28 Avšak je Bôh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá, a oznámi tiež i kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane v potomných dňoch. Tvoj sen a videnia tvojej hlavy na tvojom ležišti sú toto: 29 Tebe, ó, kráľu, prichádzaly na rozum tvoje myšlienky na tvojom ležišti o tom, čo bude po tomto čase. A ten, ktorý zjavuje tajomstvá, ti oznámil, čo bude. 30 A mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne, väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad, a aby si zvedel myšlienky svojho srdca. 31 Ty, kráľu, si videl a hľa, nejaký veľký obraz, a ten veľkolepý obraz, ktorého blesk bol náramný, stál pred tebou a bol na pohľad strašný. 32 Hlava obrazu bola z výborného zlata, jeho prsia a jeho ramená boly zo striebra, jeho brucho a jeho bedrá z medi, 33 jeho hnáty zo železa a jeho nohy čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. 34 A hľadel si dotiaľ, až sa odtrhol kameň, ktorý nebol v rukách, a uderil obraz do nôh, ktoré boly zo železa a z hliny, a rozbil ich na prach. 35 Vtedy bolo razom rozdrvené železo, hlina, meď, striebro i zlato, a bolo to jako plevy z humna letného času, a odniesol to vietor tak, že sa tomu nenašlo nikde miesta, a kameň, ktorý uderil obraz, stal sa velikým vrchom a naplnil celú zem. 36 To je sen, a jeho výklad tiež povieme pred kráľom. 37 Ty, kráľu, si kráľom kráľov, pretože ti Bôh nebies dal to kráľovstvo i tú moc i silu i slávu, 38 a všetko všade, kde len bývajú synovia človeka i poľná zver i nebeské vtáctvo, dal do tvojej ruky a učinil ťa pánom nad tým nad všetkým. Ty si tou zlatou hlavou. 39 A po tebe povstane iné kráľovstvo, nižšie ako je tvoje, a zase iné, tretie kráľovstvo, jako medené, ktoré bude panovať na celej zemi. 40 A štvrté kráľovstvo bude tvrdé jako železo, lebo železo drví a krúši všetko, a tedy jako železo, ktoré poláme to všetko, tak aj ono rozdrví a poláme. 41 A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že to bude rozdelené kráľovstvo; ale bude v ňom ešte niečo z pevnosti železa, lebo si videl železo smiešané s hlinou obyčajného blata. 42 A prsty na nohách čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z čiastky silné a z čiastky krehké. 43 A to, že si videl železo smiešané s hlinou obyčajného blata, znamená, že budú spojení na spôsob semena človeka; ale nebudú pevne ľnúť jeden k druhému, tak, ako sa železo nespojí s hlinou. 44 A za dní tých kráľov ustaví Bôh nebies kráľovstvo, ktoré nebude zkazené nikdy až na veky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až na veky. 45 Lebo si videl, že sa od vrchu odtrhol kameň, ktorý nebol v rukách, a rozbil na prach železo, meď, hlinu, striebro i zlato. Veľký Bôh oznámil kráľovi, čo bude po tomto. A sen je istý, a jeho výklad je verný.

V doterajšej histórii sveta bolo ustanovených mnoho ríš, cez ktoré bola formovaná história sveta. Môžeme sa dnes dočítať, že prakticky na každom kontinente bola nejaká významná ríša. Či už v Amerike Aztékovia, alebo Inkovia, v Afrike Egypt, v Ázii Čína atď. Božie Slovo nám ale upresňuje, že štyri ríše majú podstatný vplyv na na históriu ľudstva, ako sa dočítame u proroka Daniela.

Tou najbohatšou bola Babylonská ríša. Kráľ Nabuchodonozor, najvýznamnejší kráľ tejto ríše a tej doby si dal vo svojej pýche dokonca postaviť zlatý obraz, alebo sochu vo výške okolo 30 metrov, zhruba ako 10-12 poschodová bytovka, ktorej sa mal každý, za tónov všelijakej hudby klaňať.

Je zaujímavé, že aj keď moderná história odmieta Bibliu, tak dokonca aj Wikipédia opisuje Nabuchodonozora ako „nepochybne jedného z najvýznamnejších kráľov v histórii Mezopotámie.“ Takže podľa textu Biblie, ktorý sme čítali bol tento kráľ aj so svojou ríšou zlatou hlavou postavy, ktorá symbolizovala najdôležitejšie kráľovstvá, či ríše v ľudskej histórii.

Ďaľšou časťou postavy sú prsia a ramená, ktoré sú zo striebra. Biblisti sa tu zhodujú na Médo – perzskej ríši, ktorá mala takisto obrovskú moc.

Predposlednou časťou postavy sú brucho a bedrá, ktoré sú z medi. Je nepochybné, že po Perzii sa tu v časovej osi hovorí o ďaľšej superveľmoci, ktorú charakterizovala meď a tou bolo Grécko. Meď bola najpoužívanejším kovom tohto kráľovstva a vyrábali sa z nej napr. aj šupiny panciera na ochranu vojakov v boji, či hroty šípov lukostrelcov.

Nás bude ale dnes zaujímať posledná časť postavy, čiže posledná ríša, ktorá bola vo sne zjavená Nabuchodonozorovi. Hnáty tejto postavy boli zo železa a jej nohy čiastočne zo železa a hliny. Ide, čo sa týka sily o najvýznamnejšiu ríšu a zároveň podľa Písma o poslednú ríšu, ktorá bude vládnuť až do konca sveta.

Táto ríša v priebehu histórie zničila všetko, čo sa jej ocitlo v ceste tak, ako je to znázornené v texte, ktorý hovorí, že železo drví, krúši a láme všetko. Nepochybne tu ide o Rímsku ríšu, známu svojimi výrobkami a zbraňami zo železa. A práve ona je cieľom tohto výkladu Písma.

Rím vznikol ako mestský štát na Apeninskom polostrove, v súčasnosti Talianska v 8. Storočí pred n.l. Do roku 500 pred n.l. bol kráľovstvom. Od roku 500 po rok 27 pred n.l. bol republikou, odvtedy po rok 395 n.l. bol cisárstvom. Ako vidíme, v čase služby Pána Ježiša bol tento štátny útvar čerstvo cisárstvom.

Z Ríma pochádza právny systém väčšiny krajín sveta (aj našej), odtiaľ pochádza moderná filozofia, mnohé vedy i štátne systémy, ako je napr. republika s parlamentným systémom, alebo cisárstvo. Rím by sme teda mohli charakterizovať ako časť dejín, ktorá mala absolútny vplyv na dnešný moderný svet.

Ako je to ale s koncom tejto ríše?

Svet a historici nás presviedčajú, že Rímska ríša dávno skončila, ale v Písme ju vidíme ako poslednú ríšu, za ktorou už žiadna nenasleduje. Túto otázku si rozoberieme trochu bližšie.

Keď sa vrátime do nášho textu Dn 2:40-44, tak v tých veršoch vidíme dve veci.

1. Za dní tých kráľov, čiže počas Rímskej ríše ustanoví Boh svoje kráľovstvo, ktoré tu bude naveky. Príchod Božieho Syna ako kráľa znamená ustanovenie kráľovstva, ako nám to hovoria aj verše z Lk 17:20-2120 A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním, 21 ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!
Mnohí tu namietajú, že ešte to nie je to pravé kráľovstvo, lebo oni sami ešte necítia, že by kraľovali. Na to je len jedna odpoveď. Pán Ježiš prišiel, kraľoval a predsa chodil pešo, slúžil a nemal kde hlavu skloniť. Kraľovať znamená byť s Kristom v jeho kráľovstve a nie sedieť fyzicky na pohodlnom tróne.
2. Prsty a čiastočne nohy štvrtého kráľovstva sú zmesou železa a hliny, teda kráľovstvo bude sčasti silné a sčasti krehké. Keby sme mali ísť podrobnejšie, tak na postave, ktorá sa prisnila kráľovi vidíme istú postupnosť. Smerom od hlavy dole. Najstaršie kráľovstvo je hlava, čiže Babylon, najmladšie Rím, čo znázorňujú nohy. Pevnosť smerom do budúcnosti klesá.

Ako si teda vysvetliť zmes železa a hliny?

Vysvetlíme si to nasledujúcim spôsobom. Historici hovoria, že Rímska ríša skončila vo 4.storočí a rozdelila sa na Západorímsku a Východorímsku (Byzancia). Západorímska trvala do r. 476 a Východorímska až do 15. storočia.

Teraz si musíme položiť otázku. Boli všetky kráľovstvá, ktoré vznikali po páde Západorímskej ríše suverénne, alebo existovala nejaká moc, ktorá ustanovovala, alebo rušila kráľov?

Samozrejme, že žiadne kráľovstvo nebolo suverénne. Ani náhodou. Bez „posvätenia“ Rímsko – katolíckej cirkvi (RKC), ktorá vznikla na troskách Rímskej ríše nemohlo žiadne existovať. Rímski pápeži rozhodovali, kto bude a kto nebude kráľom. Všimnime si oficiálny názov tejto „cirkvi“…RÍMSKO – katolícka.

Prečo práve „rímsko“?

Nuž preto, lebo práve rímski pápeži sú pokračovateľmi rímskych cisárov. Akurát nevládnu zbraňami, ale ideológiou. Ktorýkoľvek kráľ, ktorý sa im postavil na odpor, nemal žiadnu šancu. V kostole na omši na neho uvalili kliatbu a následne, pokiaľ nechcel odísť, vyrobili mu v kráľovstve vzburu, alebo na neho nepriamo zaútočili prostredníctvom iných kráľov. Táto taktika sa používa dodnes.

Ako príklad si môžeme uviesť útok na anglické kráľovstvo v r. 1588, kedy vyplávala proti Anglicku najmocnejšia flotila tej doby – Španielsko. Zámienkou bola pomoc anglickým katolíkom. Bolo tam viac ako 130 lodí, okolo 20 000 vojakov, 8 000 námorníkov a z Talianska prišlo viac ako 30 000 dobrovoľníkov.

V najväčšej bitke bral španielske lode vietor a zavial ich smerom na sever. Angličania útočili, vietor a búrka dokonali svoje. Zachránila sa ani nie polovica vojakov a 60 lodí. V Anglicku bola k oslave Boha vydaná minca s názvom „Jehovah fúkol a nepriateľ bol rozptýlený.“ Celá bitka proti Anglicku bola organizovaná pápežom a jeho pomocníkmi.

Podobná situácia vznikla o cca 30 rokov neskôr v Čechách, tentoraz ale s iným koncom. Vojská katolíckej ligy z Nemecka, Talianska, Španielska a iných krajín, znovu organizované pápežom napadli Čechy a ich protestantské stavy. Bola vybitá minimálne polovica národa a skaza bola dokonaná v bitke na Bielej hore.

Takéto jednanie zo strany pápežov bolo v dejinách mnohokrát, môžeme pre ilustráciu uviesť vyvraždenie obyvateľov Breziers v r. 1209 (30 000 ľudí), alebo Bartolomejskú noc vo Francúzsku, ktorá trvala takmer rok, od augusta 1572 do júna 1573. Boli vyvraždení protestanti, priamo cez  jednu noc 3 000 ľudí a v priebehu roka desiatky tisíc.

Pohanský Vatikán útočil pri akomkoľvek náznaku neposlušnosti, či viere v pravého Boha. Svoje o tom vieme aj my na Slovensku. Koncom 17 storočia boli aj na Slovensku vzbury protestantov a boli porazení. Tzv. súd v Prešove dal pod zámienkou sprisahania popraviť v Prešove na výstrahu 24 mešťanov. Celé to riadil pápežský agent, generál Caraffa. Po ťažkom mučení nasledoval trest smrti pre každého odsúdeného.

Z pápežského besnenia môžeme ešte uviesť upálenie Jána Husa, či Jeronýma Pražského, alebo systematické vybíjanie obyvateľstva Strednej a Južnej Ameriky ktorí odmietali rímske „kresťanstvo“. A to je len malý zlomok neprávostí a vrážd spôsobených pohanským Rímom, oblečeným vo falošnom rúchu kresťanstva. Takto panovala rímska moc nad svetom.

Ak si myslíme, že RKC sa zmenila, nenechajme sa zmýliť humanistickými rečičkami, ktoré znejú z Vatikánu. Dnes nie je doba, kedy by katolícka cirkev mohla priamo pôsobiť a dávať zabíjať protivníkov. Preto presedlali na falošný humanizmus.

Táto ríša nikam neodišla a ani sa nevyparila. Je stále najbohatšou organizáciou sveta so svojimi majetkami nakradnutými po celom svete. O vlastníctve pôdy už ani nehovoriac. Stačí sa pozrieť do katastrálnych máp na Slovensku a zbadáme, čo všetko je ich.

Cez rôzne firmy, investičné fondy, banky, ako je napr. skupina Intesa San Paolo, do ktorej patrí aj VÚB banka, ovláda rozhodujúcu časť ekonomiky sveta. Investuje do nanotechnológií, farmaceutík, či dokonca do pornopriemyslu a konkrétne tento škandál sa prevalil v Nemecku.

Rímska ríša je zachovaná až do dnešných čias ako rímsko – katolícka cirkev.

Tisícročné kráľovstvo II.

O tisícročnom kráľovstve II. Dn 2:40-44 „40 A štvrté

Zobraziť článok

Tisícročné kráľovstvo I.

O tisícročnom kráľovstve I. Dn 2:42-44 „A prsty na nohách

Zobraziť článok

Koniec časov III. – Antikrist

Koniec časov III. – Antikrist Identifikácia Antikrista 2

Zobraziť článok